top of page

โรงเรียนของเรา

 > เกี่ยวกับเรา

DSC00263_edited.jpg

โรงเรียนของเรา

     Interculture Language Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเมืองโกเบ หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เรามีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศีลธรรมของญี่ปุ่นผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ

 

นักเรียนของเรา

        นักเรียนของเรามาจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ไม่เพียงแต่เอเชีย แต่ยังรวมถึงยุโรปและอเมริกาด้วย เนื่องจากมีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติในชั้นเรียน การใช้ภาษาญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ นักเรียนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ จากหลากหลายวัฒนธรรม

ภารกิจของเรา

     คำขวัญของ ILA คือ "การศึกษาทำให้นักเรียนมีความฝัน  การเรียนรู้คือการแกะสลักความจริงให้กับหัวใจ”

สารจากประธานบริหาร

President.jpg

การศึกษาให้ความฝันแก่นักเรียนของเรา
การเรียนรู้คือการแกะสลักความจริงในใจของพวกเขา
ให้ความท้าทายเพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง
ทำไมไม่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันล่ะ?

 

ฟุมิโกะ ยาสุงิ

ประธานบริษัท Interculture Inc. / ผู้อำนวยการโรงเรียน ILA

สารจากอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเมืองโกเบ ซึ่งใกล้กับทั้งเมืองโอซาก้าและเมืองเกียวโต การขนส่งสาธารณะสะดวกมากเนื่องจากมีรถไฟหลายสาย เช่น Subway, Kobe Railways, Hanshin Railways, Hankyu Railways และ Sanyo Railways ใกล้กับโรงเรียนของเรา โรงเรียนของเราหันหน้าไปทาง Daikai Street ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของ Shinkaichi ที่สะดวกสบายมาก เนื่องจากมีร้านอาหาร ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำการไปรษณีย์ และอื่นๆ มากมาย นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังตั้งอยู่ใกล้กับฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

หลักการของเราคือการให้ความรู้และเลี้ยงดูผู้นำในอนาคตที่มีความคิดสร้างสรรค์และทำให้พวกเขามีทักษะในการสื่อสารที่ดีซึ่งสามารถช่วยเหลือสังคมได้ในฐานะบุคคลระดับนานาชาติ เป้าหมายหลักของเราคือการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งซึ่งต้องการศึกษาเทคโนโลยีและความรู้ของญี่ปุ่น เข้ามหาวิทยาลัย วิทยาลัยของญี่ปุ่น หรือรอคอยที่จะได้งานโดยใช้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของพวกเขา

สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

สมาชิกสภาเขตคินกิ

 

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย

principal2.jpg

ดร. ซาบุโระ ยาสุงิ (Ph.D)

อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ILA

PresidentMessage
PrincipalMessage

พาร์ทเนอร์ชิพ

University of Marketing and Distribution Sciences

University of Marketing and Distribution Sciences (UMDS) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถนำไปสู่สันติภาพในโลกและและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมมที่เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาเกี่ยวกับการกระจาย

 

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากสถานี Gakuentoshi โดยรถไฟใต้ดินสายโกเบ มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยคณะพาณิชยศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

www.umds.ac.jp

Otemon Gakuin University

Otemon Gakuin University (OIDAI) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในในเมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการบริหาร การศึกษาการพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมวิทยา คณะจิตวิทยา และคณะศิลปศาสตร์นานาชาติ โดยในคณะศิลปศาสตร์นานาชาตินั้นประกอบด้วยสาขาวิชาศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก

 

สำหรับบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารและเศรษฐศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะวัฒนธรรมร่วมสมัยและสังคม

www.otemon.ac.jp

Kwansei Gakuin University

Kwansei Gakuin University (KGU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1889 โดยบาทหลวงวอลเตอร์ รัสเซลล์ แลมบุท มิชชันนารีชาวอเมริกัน ปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาแบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งแปดแห่ง วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในกว่า 35 สาขาวิชาที่แตกต่างกันให้กับนักศึกษาจำนวน 24,500 คน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติประมาณ 800 คน

www.kwansei.ac.jp

Shobi Gakuen University

Shobi Gakuen University ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 21 เป็นมหาวิทยาลัยสี่ปีที่ประกอบด้วย 2 คณะและ 3 ภาควิชา ได้แก่ คณะสารสนเทศสำหรับศิลปะ ประกอบด้วยภาควิชาการแสดงออกทางดนตรีและภาควิชาการแสดงข้อมูล และคณะการจัดการนโยบาย ประกอบด้วยภาควิชาการจัดการนโยบาย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาโดยบริหารงานตามคติพจน์ “ปัญญาและความรัก” เพื่อจัดการศึกษาตามหลักแนวทางการก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ “ความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์” 

 

www.shobi-u.ac.jp

Toyota Automotive Engineering College of Kobe

วิทยาลัยยานยนต์โตโยต้าโกเบ เป็นวิทยาลัยวิชาชีพด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่ก่อตั้งโดยโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จุดประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงปฏิบัติของโตโยต้า เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในสาขายานยนต์ที่จะเป็นผู้นำในยุคของเรา

 

หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ จะมีคุณสมบัติในการทำงานเป็นช่างยนต์ของโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่น

www.toyota-kobe.ac.jp

École CP

École CP เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในโกเบที่คุณสามารถเรียนรู้ทั้งการทำอาหารและขนมไปพร้อมกัน  École CP ในภาษาฝรั่งเศส มาจากคำว่า École (โรงเรียน), Cuisine (การทำอาหาร) และ Pâtisserie (ขนมหวาน) โดยเราเป็นผู้ฝึกอบรมมืออาชีพที่มีมุมมองที่หลากหลายในการทำอาหารและขนมหวาน

หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีบทเรียนต่างๆ ที่นักเรียนจะได้ท้าทายตัวเองและได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายอยากจะเป็นทั้งเชฟทำอาหารและเชฟขนมหวาน

 

www.ikusei.ac.jp

流通科学大学
大手門学院大学
関西学院大学
尚美学園大学
トヨタ神戸自動車大学校
神戸国際調理製菓専門学校
Exlusive Partnership
bottom of page