top of page
国際語学学院-ILA-Japanese-Language-School.jpg

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่โกเบ

ILA ได้มอบความฝันให้กับนักเรียนมาตั้งแต่ปี 1988

ทำไมถึงเลือกILA?

หลักสูตรสำหรับทุกคน

       เรามีหลักสูตรมากมายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ทั้งหลักสูตรระยะยาว (วีซ่านักเรียน) สำหรับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงวันหยุดยาว นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรทัศนศึกษาระยะสั้นที่คุณสามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ในเวลาเดียวกัน

คณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

      ILA มีคณาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ อาจารย์ของเราจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจะช่วยนักเรียนค้นหาสถาบันที่เหมาะสมที่สุดตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมตัวสอบ JLPT การฝึกสัมภาษณ์ และการเขียนแผนงานวิจัยสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย

อัตราการตอบรับจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสูง

      เราช่วยให้นักเรียนผ่านการทดสอบ JLPT, EJU ที่จำเป็นในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนของเราส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ประมาณ 40% ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ประมาณ 30% ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และประมาณ 20% ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาล

ความนานาชาติ

นักเรียนของเรามาจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ไม่เพียงแต่จากเอเชีย แต่ยังรวมถึงยุโรปและอเมริกา เนื่องจากมีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติในชั้นเรียนจึงทำให้การใช้ภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ นักเรียนจะมีโอกาสผูกมิตรกับนักเรียนคนอื่นๆ จากหลากหลายวัฒนธรรม อีกทั้งได้ยังแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ และสนุกกับกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

IMG_8807.png

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านการรับรอง

เลขที่ A007

Interculture Language Academy ได้รับการรับรองโดย Nisshinkyo (สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น) และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาโกเบ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์การศึกษา

 

เรามุ่งมั่นที่จะสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะและสนับสนุนให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย โรงเรียนของเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด

unnamed.png

The Ministry of Justice

Nisshinkyo

หลักสูตร

ตารางเรียน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

คลาสเช้า

เวลา 9:00~12:20 น.

หรือ

คลาสบ่าย

เวลา 13:20~16:40 น.

เกี่ยวกับโกเบ

     โกเบเป็นเมืองเก่าแก่อายุหลายศตวรรษที่เปลี่ยนโฉมมาเป็นเมืองที่มีความเป็นสากล มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย โกเบยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

     โกเบเป็นเมืองนานาชาติที่มีท่าเรือการค้าระหว่างประเทศและสนามบิน โดยคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารและวัฒนาธรรมมากมายจากหลากหลายประเทศในเมืองโกเบ

การสนับสนุนของเรา

      เรามีชั้นเรียนฟรีสำหรับนักเรียนระยะยาวที่ต้องการเพิ่มความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU

      นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนเรามีเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศที่สามารถพูดภาษาต่างๆ ได้คอยช่วยเหลือ

คู่มือการสมัคร

School Application

  สำหรับหลักสูตรระยะยาว ผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณหกเดือนก่อนเริ่มแต่ละภาคการศึกษา

Interculture Language Academy - Study Japanese in the heart of Kobe

Interculture Language Academy - Study Japanese in the heart of Kobe

เล่นวิดีโอ
bottom of page